אפוטרופסות
אפוטרופסות

בישראל, החוק המסדיר את עניין מינוי האפוטרופוס ,הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הנחת המוצא של החוק היא כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו". אך ישנם מקרים בהם ניתן לבקש למנות אפוטרופוס לקטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) או לבגיר שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו.

ההורים הביולוגיים של הקטין נחשבים לאפוטרופוס הטבעי שלו. נוסף על כך קובע החוק, כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות אפוטרופוס במקרים הבאים:

 • שני הורי הקטין מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם, מפאת אי יכולתם לדאוג לילדיהם מכל סיבה שהיא.
 • הורה אחד בלבד מתפקד או חי והוא מגלה אדישות ואי אכפתיות לגבי חובה מחובותיו כהורה.
 • פסול-דין שחוות דעת רפואית ובהמשך צו בית משפט, קבע לגביו, שהוא פסול דין.
 • אדם שאינו יכול, דרך קבע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו, ואשר נקבע ע"י בית המשפט כי הינו "חסוי".
 • אדם שאין אפשרות לזהותו.
 • עובר.

מיהו "פסול דין" או "חסוי"?

החוק קובע כי בית המשפט רשאי להכריז על פסלות אדם מלהיות כשר לפעולה משפטית, רק אם השתכנע כי מצבו של אותו אדם אינו מאפשר לו לדאוג לעניינו מפאת מחלת נפש, למשל דמנציה, או ליקוי שכלי.

מי יכול להיות אפוטרופוס?

 • אדם פרטי, שהוא בדרך כלל קרוב משפחה של הקטין או החסוי או מספר אנשים יחידים.
 • תאגיד (כמו הקרן לטיפול בחסויים).
 • האפוטרופוס הכללי.
 • גוף שמונה ע"י בית המשפט כגון עו"ד.
 • ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה.

לצורך קבלת החלטה על מינוי אפוטרופוס, נעזר בית המשפט בחוות דעת רפואית ו/או בחוות דעת של פקיד סעד לסדרי דין, שהוא עובד סוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת. גופים אלה בוחנים את פרטי החסוי, צרכיו , הצורך במינוי אפוטרופוס ואת המבקש להתמנות כאפוטרופוס. האפוטרופוס נתון לפיקוח של  מוסד האפוטרופוס הכללי.

אילו סוגי אפוטרופסות קיימים?

 • לגוף
 • לרכוש
 • לדין

מתפקידו של אדם או גוף שמונה להיות אפוטרופוס לדאוג לחסוי בנאמנות ובצורה הטובה ביותר. לשם כך ניתנת לאפוטרופוס סמכות מלאה לפעול בענייני החסוי בהתאם לסוג המינוי שקיבל. יחד עם זאת,  בפעולות מסוימות, על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט על מנת לקבל את אישורו וכן אסור לו לבצע פעולות שנמצא בהן ניגוד אינטרסים בשל מינויו.

 

טיפ של מיכל טרמצ'י, עורכת דין המתמחה בענייני משפחה: "חשוב לזכור כי מבחינה משפטית "פסול דין" הוא מי שהוכרז ע"י בית המשפט ככזה. המשמעות היא כי "חסוי" אינו בהכרח "פסול דין". להבדיל מ"פסול דין", מינוי אפוטרופוס ל"חסוי" אינו מונע מהאדם שהוכרז כ"חסוי" לבצע פעולות משפטיות על ידו."


  לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו 054-4966250 :או מלאו פרטים ונשמח לייעץ ולכוון

  [lm_proxy lm-411 lm_form:21791 lm_key:55f9e59983614f8aaffcb877e6cca1f8]

  Call Now Button