הסכם בין יורשים
הסכם בין יורשים

אף על פי שצוואה היא ביטוי חד-משמעי לרצונו של המוריש, ועל פי חוק יש לנקוט בחלוקת הרכוש בדיוק כפי שנכתב בה, ישנם מצבים בהם היורשים יכולים לשנות את הוראה מהוראותיה, ובלבד שהשינוי מוסכם על כל הצדדים. כך למשל, יורשים על פי דין ויורשים על פי צוואה, רשאים לשנות את אופן חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל חלק או פריט רכוש שונה מאשר החלק או הפריט המגיע לו על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה.

למעשה, אם המהלך מוסכם על כולם, יכולים היורשים לחלק את הירושה והעיזבון בכל דרך שיחפצו, בין אם אחד היורשים יקבל את כל העיזבון ובין אם נכסים אשר צוו בצוואה לאחד או אחדים מהם, יועברו לאחרים.

ישנם שיקולים רבים לחלוקה שונה של העיזבון, אך לא מעטים המקרים בהם בהסכמת כל הצדדים, יחולק רכוש המנוח בצורה שונה, לדוגמא, דירה אותה אמור היה לרשת אחד הצאצאים מועברת בהסכם לצאצא אחר. במקרים אלה מדובר לפעמים בשיקולים מוסריים ויחסים בין הצדדים, ולפעמים בשיקולי מס.

ישנן שתי דרכים מרכזיות לשנות את הצוואה בהסכמת הצדדים: או בהסכם בין היורשים, אם כל הצדדים להסכם מופיעים גם בצוואה, או במסגרת הסדרי הסתלקות מהירושה, אם הצדדים רוצים להעביר את הירושה לאדם שאינו יורש, אך מנוי בחוק.

ישנן מספר נקודות עקרוניות מאוד עליהן חשוב לתת את הדעת לפני שניגשים לעריכת הסכם בין היורשים.

כל הסדרי הירושה, בין במסגרת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים ובין במסגרת הסתלקויות, צריכים להיערך ולהיחתם כל עוד לא חולק העיזבון. לאחר חלוקת העיזבון כבר לא מדובר בהסדר בין יורשים, אלא בהסדר בין בעלי רכוש, ללא קשר לעיזבון, והסכמים אלה מצריכים התייחסות שונה.

כאשר מדובר בנכס מקרקעין, הסכם בין היורשים חייב להיערך כך שהחלוקה על פי ההסכם, כולל כל הסדרי האיזון ותשלומים אחרים, לא תכלול כספים שמקורם מחוץ לעיזבון. כלומר, אם יורש מוותר על חלק מרכושו לטובת יורש אחר, כנגד תקבול כלשהו במסגרת הסכמי איזון, חשוב שהתקבול הזה יגיע מתוך כספי העיזבון עצמו ולא על פי דרישה מהיורש שלטובתו ויתרו, להביא כסף מחוץ לסכומי העיזבון.

 

דרך נוספת לשנות את לשון הצוואה היא הסתלקות. במקרה זה, יכול אחד היורשים או מספר יורשים, להסתלק מהצוואה, כלומר לוותר על חלקם בעיזבון לטובת היורשים האחרים. במקרה שכזה מתייחס אליו החוק כאלו לא היה יורש מלכתחילה. ישנם סוגי הסתלקויות שונים:

הסתלקות כללית – היורש מאבד את זכותו לרשת וחלקו מתווסף לחלקם של שאר היורשים על פי חלקיהם בעיזבון.

הסתלקות ספציפית לטובת אדם אחר –  הסתלקות שכזו הופכת את האדם לטובתו הסתלקו, ליורש ישיר של העיזבון תחת זה שהסתלק. הבעיה היחידה במנגנון הסתלקות זה, הוא שהסתלקות לטובת אחר, אפשרית רק לטובת בן זוג, צאצא ואח של המוריש ולאלו בלבד.

 

טיפ של מיכל טרמצ'י, עורכת דין המתמחה בדיני צוואות וירושות: "חלק ניכר מהשינוים בהסדרי ההורשה נעשים בגלל שיקולי מס, לכן חשוב לבחון תחילה את היבטי המס האפשריים של ההסכם החדש ולבחור במנגנון אשר יש בו כדי להביא לתכנון מיסוי נאות יותר."


    לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו 054-4966250 :או מלאו פרטים ונשמח לייעץ ולכוון

    [lm_proxy lm-411 lm_form:21791 lm_key:55f9e59983614f8aaffcb877e6cca1f8]

    Call Now Button