חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת הרכוש היא חלק בלתי נפרד מרוב פרשיות הגירושין. לפי חוקי המקרקעין של מדינת ישראל, כל אחד מן השותפים בנכס, יכול לדרוש פירוק שיתוף. פירוק שיתוף יכול להיעשות בצורה של הסכמה בין שני הצדדים, או אי הסכמה של אחד מן הצדדים.

פירוק בהסכמה

מדובר במצב הטוב ביותר, כאשר בעת הגירושין בני הזוג מגיעים להחלטה משותפת כיצד הם רוצים לנהוג בנכסי המקרקעין אשר בבעלותם. חשוב לציין שהמצב חל על הנכסים אשר נמצאים מבחינה חוקית ורשמית בבעלות שני בני הזוג.

פירוק שיתוף בחוסר הסכמה

כאשר אין הסכמה על חלוקה של הנכסים בין בני הזוג, בית המשפט רשאי להחליט האם תתבצע חלוקה בצורה פיזית או חלוקה על ידי מכירתם. חלוקה פיזית אפשרית כאשר מדובר בנכסים אשר ניתנים לחלוקה, למשל מספר דירות בבניין. החלוקה על ידי מכירה תחייב את בני הזוג למכור את הנכסים ולחלוק בתמורה המתקבלת.

דירת מגורים

כאשר בני זוג שותפים בדירת מגורים, כל אחד מהם רשאי לתבוע את פירוק השיתוף בדירה בכל עת. אך חשוב לזכור, כי לפי סעיף 40 א' לחוק המקרקעין- כאשר מדובר בבני זוג, ביהמ"ש יעכב את ביצוע הפירוק עד שתהיה להנחת דעתו קורת גג אחרת לילדים ולבן הזוג המחזיק בהם. בית המשפט גם רשאי לעכב את פירוק השיתוף בדירה עד להכרעה כוללת לגבי כל הנכסים.

במרבית המקרים מתבצעת חלוקת דירת המגורים ע"י מכירתה או לאחד מבני הזוג או ע"י מכירה בשוק החופשי למרבה במחיר. מכירה בשוק החופשי יכולה להתבצע באופן הדדי ובהסכמה בין בני הזוג , או אם אין הסכמה – על ידי כונס נכסים (בד"כ מתמנים ככונסי נכסים עורכי הדין של הצדדים). כונסי הנכסים מפרסמים הודעת כינוס בעיתון, ממנים שמאי שיעריך את הנכס, מקבלים הצעות מקונים פוטנציאליים, עורכים מכרז, ומוכרים למרבה במחיר. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה.

זכויות סוציאליות ופנסיה

עבור זוגות רבים, הזכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, אותן צברו במהלך שנים ארוכות מהוות את אחד הנכסים המשמעותיים ביותר, אשר יש להם. לפי הפסיקה בישראל, כל העתודות הכלכליות שצברו בני זוג במהלך שנות נישואיהם, לרבות זכויות סוציאליות שצבר מי מהצדדים (פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, וכו'), מהוות נכסים בר איזון. כלומר, במסגרת חלוקת רכוש בגירושין, זכויות פנסיה אותן צברו הצדדים ו/או מי מהם במהלך תקופת הנישואין, נכנסות למעגל של כלל הנכסים המשותפים השייכים לשני בני הזוג, חרף העובדה, כי הן רשומות על-שם הצד שרק הוא זה שהפריש ו/או צבר את אותן הזכויות ממקום עבודתו.

מכיוון שכספי פנסיה אינם נזילים, אלא העמית בלבד הוא זה שרשאי למושכם, וזאת רק בהגיעו לגיל הפנסיה, בהתאם ובכפוף לתקנון הפנסיה הספציפית (וכך, גם לגבי זכויות אחרות, בשינויים המתאימים, לפי העניין), הרי שהמימוש בפועל של הזכות של בן הזוג יבוצע רק במועד הבשלת הזכות.

לפי פסיקת בית המשפט העליון, גם בני זוג במעמד של ידועים בציבור זכאים לאיזון משאבים וחלוקה של זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה.

נכסים עסקיים

אם אחד מבני הזוג עצמאי ומנהל עסק, העסק הינו רכוש משותף, על כל הזכויות והחובות שבו. כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין נחלק בעת חלוקת רכוש בין בני הזוג בחלקים שווים. גם מוניטין עסקי מוכר כיום במשפט הישראלי כנכס וכזכות. הכרה זו משתרעת גם בנסיבות בהן המוניטין הם אישיים וקשורים לאדם כבעל מקצוע, ולאו דווקא צמודים לעסק. על מנת להעריך את שווי המוניטין, ממנה בית המשפט מומחה שתפקידו להעריך את שוויו הכולל של העסק, לרבות המוניטין העסקי שלו.

נכסי קריירה

הנכס הנוסף שיש לבני הזוג, נקרא נכסי קריירה. בנכסי קריירה נכללים שוויו של הבעל/אישה כאיש מקצוע, אשר רכש/ה את השכלתו/ה וניסיונו/ה במהלך החיים המשותפים ובגינם יש בידו/ה, כושר השתכרות עתידי. המוניטין שצבר/ה עם השנים של עבודה קשה, הדרגות שקיבל/ה והתארים שצבר/ה כולם יחד – מוניטין אישי (personal reputation). גם נכסי הקריירה נלקחים בחשבון במהלך הדיונים המשפטיים בחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

חובות

סוגיית השיתוף ברכוש מעלה גם סוגיה כרוכה והיא סוגיית השיתוף בחובות. סוגיה זו אינה פשוטה, במיוחד במקרה שהחובות רשומים על שם אחד מבני הזוג בלבד. לפי הפסיקה הקיימת – פועל יוצא מהחזקה בדבר שותפות כללית בנכסים הוא החזקה בדבר שותפות מקבילה בחובות שנעשו בדרך הרגילה בתקופת השותפות. על כן, כאשר צד מבקש להוציא נכס אחד מכלל השיתוף הוא אינו יכול לעשות זאת לפני שישולמו כל חובות השותפות.

 

טיפ של מיכל טרמצ'י, עורכת דין המתמחה בענייני משפחה: "לסוגיות חלוקת הרכוש על כל היבטיהן, פוטנציאל רב למחלוקות וסכסוכים, בהם נפגעים כל הצדדים. אם נערך לפני הנישואין הסכם ממון בידי עו"ד מומחה והסכם זה הגדיר מראש את כל נושאי חלוקת הרכוש, הנכסים, זכויות הסוציאליות וכו', עשוי תהליך הגירושין להתנהל בצורה שלווה יחסית וללא מאבקים ודיונים משפטים ארוכים ומתישים. אם לא נערך הסכם ממון, חשוב שתהליך הגירושין ילווה בידי עו"ד שמתמחה בנושא ויעזור לבני הזוג להגיע להסכם הגירושין הטוב ביותר עבורם."


    לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו 054-4966250 :או מלאו פרטים ונשמח לייעץ ולכוון

    [lm_proxy lm-411 lm_form:21791 lm_key:55f9e59983614f8aaffcb877e6cca1f8]

    Call Now Button